Προγράμματα στο πλαίσιο των ΤΟΠΕΚΟ

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε, ως εταίρος της Α.Σ  Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης που υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», πρόκειται το προσεχές διάστημα να υλοποιήσει στη δομή του στην Ηλιούπολη 2 προγράμματα κατάρτισης ως εξής:

Τίτλος
Προγράμματος Κατάρτισης
Διάρκεια
σε ώρες
Εκπαιδευτικό
Επίδομα ανά ώρα
«Ίδρυση ατομικής επιχείρησης» 120 € 6,00
«Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης» 120 € 6,00

Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται δράσεις ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής καθώς και συμβουλευτικής στα πρώτα στάδια λειτουργίας (απασχόλησης ή/και επιχειρηματικότητας)
Για αναλυτικότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο : 210 9942373, Ηρώων Πολυτεχνείου 40 & Ζηνοδότου Ηλιούπολη.
Site Α.Σ ΔΥΕΚΟΗ: http://topeko-ilioupoli.gr/site/program

sigxrimatodotisi2


Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε, ως εταίρος της Α.Σ  ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ που υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβαση 1, πρόκειται το προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί η επιλογή των ωφελουμένων να υλοποιήσει τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης, στο Δ. Αμαρουσίου:

Τίτλος
Προγράμματος Κατάρτισης
Διάρκεια
σε ώρες
Μικτό Εκπαιδευτικό
Επίδομα ανά ώρα
1. Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την
ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
125 € 6,00
2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων
πωλήσεων –προϊόντων πληροφορικής
165 € 6,00
3. Επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση στην κλινική 165 € 6,00
4. Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό
την ίδρυση ατομικής επιχείρησης
123 € 6,00

Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται δράσεις συμβουλευτικής- ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εργου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο : 210 9942373, Ηρώων Πολυτεχνείου 40 & Ζηνοδότου Ηλιούπολη.
Site Α.Σ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ: http://amarysia-artemis.gr/site/program

sigxrimatodotisi2Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε, ως εταίρος της Α.Σ  Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων που υλοποιεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα  με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», πρόκειται το προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί η επιλογή των ωφελουμένων να υλοποιήσει τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης, στο Δ. Μεγαρέων

Τίτλος
Προγράμματος Κατάρτισης
Διάρκεια
σε ώρες
Μικτό Εκπαιδευτικό
Επίδομα ανά ώρα
1. Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την
ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
120 € 6,00
2. Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό
την ίδρυση ατομικής επιχείρησης
120 € 6,00
3. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων & Βασικές Δεξιότητες πληροφορικής 150 € 6,00

Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται δράσεις συμβουλευτικής-ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καθώς και κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο : 210 9942373, Ηρώων Πολυτεχνείου 40 & Ζηνοδότου Ηλιούπολη
Site Α.Σ Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ: http://www.edekodi-megara.gr/?page_id=7

sigxrimatodotisi2


Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε, ως εταίρος της Α.Σ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δ.Μαραθώνα-Πικερμίου που υλοποιεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα  με τίτλο ««Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου»στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», πρόκειται το προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί η επιλογή των ωφελουμένων να υλοποιήσει τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης, στους αντίστοιχους Δήμους:

Τίτλος
Προγράμματος Κατάρτισης
Διάρκεια
σε ώρες
Μικτό Εκπαιδευτικό
Επίδομα ανά ώρα
1. Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την
ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
125 € 6,00
2. Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό
την ίδρυση ατομικής επιχείρησης
123 € 6,00
3. Αυτοματισμός γραφείου με χρήση Η/Υ 165 € 6,00
4. Service επισιτιστικών τμημάτων 165 € 6,00

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο : 210 9942373, Ηρώων Πολυτεχνείου 40 & Ζηνοδότου Ηλιούπολη
Site Α.Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: http://www.ekomazi.gr

sigxrimatodotisi2