ΝΕΟ VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014 - Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Ξεκίνησε η Υποβολή Αιτήσεων!

Τι είναι το voucher κατάρτισης

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπαίδευση 1200 αποφοίτων ΑΕΙ- ΤΕΙ, από Αδειοδοτημένους Παρόχους Κατάρτισης, οι οποίοι θα λάβουν υπηρεσίες εναλασσόμενης κατάρτισης.
Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας σε μονάδες υγείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
  • Θεωρητική κατάρτιση 240 ωρών
  • Πρακτική άσκηση 960 ωρών, η οποία δεν θα ξεπερνά τους 7 μήνες
Δικαιούχοι

1.    Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, Επαγγελματίες Υγείας, (ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές, ΠΕ Οικονομικού (Οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ΠΕ –ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ Ραδιολόγοι- Ακτινολόγοι, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας & ΤΕ Μαιευτική).
2.    Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερα ή άλλα επαγγέλματα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Επιλογή Δικαιούχων – Μοριοδότηση
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης
Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:
  • Βαθμός πτυχίου
  • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικονομικό έτος 2013)
  • Έτος κτήσης πτυχίου
  • Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)
Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασάις» οικονομικής αξίας 12.000€

Η επιταγή αφορά:

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 1.560,00€ (συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων)
Το επίδομα πρακτικής άσκησης αξίας 6.240,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής από 22/07/2014 έως 28/07/2014

Κάνε την αίτησή σου στην επίσιμη ιστοσελίδα voucher.gov.gr και εισήγαγε τον ΚΑΥΑΣ σου στην ιστοσελίδα μας και ένας σύμβουλος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.