Προσλήψεις για τον 1ο κύκλο "Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών"

Ποσοστό 35% των ωφελούμενων από το πρώτο πρόγραμμα voucher "Επιταγή ειδόδου για άνεργους νέους ως 29 ετών" προσλήφθηκε στις εταιρίες πρακτικής μετά το τέλος του προγράμματος ως μόνιμο προσωπικό.