Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ενημέρωση για την Πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ προκειμένου ένας εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Συνεπώς, ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων με βάση την Αριθ. ΓΠ/20082 "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης" υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Η ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ αναλαμβάνει να ενημερώσει ΔΩΡΕΑΝ τους ενδιαφερόμενους για τα παρακάτω ζητήματα:

  1. τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας,
  2. το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων,
  3. τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων,
  4. την τράπεζα θεμάτων για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας.

Αν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα γράφοντας στο πεδίο "Προτιμώμενες θέσεις εργασίας" τον όρο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση.