Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Voucher

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ σας ενημερώνει πως ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των προγραμμάτων «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου 2014.

Ελάτε άμεσα στα γραφεία μας καθημερινά για να ξεκινήσετε την διαδικασία και να είστε από τους πρώτους που θα ενταχθούν στα προγράμματα. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε μαζί σας για να ενεργοποιήσετε την επιταγή είναι:

 • Την αίτηση συμμετοχής σας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικό της εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα του 2013)
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνετε υπεύθυνα ότι δεν έχετε μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Με την ενεργοποίηση της επιταγής σας θα ξεκινήσουμε την διαδικασία αποστολής του βιογραφικού σας στις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε οι οποίες ενδιαφέρονται να σας απασχολήσουν για την πρακτική σας άσκηση.

Γιατί να επιλέξω το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε :
Το KEK ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή που του επιτρέπουν να παρέχει:

 • Αξιόπιστη ενημέρωση στους ανέργους για τη διαδικασία του Training Voucher (επιταγή κατάρτισης).
 • Αποτελεσματική Επαγγελματική Κατάρτιση – Σύνδεση και Προώθηση στην αγορά εργασίας.
 • Τήρηση των αρχών και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Εκπαίδευση από Πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτές ενηλίκων, σε σύγχρονες Εκπαιδευτικές Δομές.
 • Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε εξασφάλισε μόνιμη απασχόληση στο 35% των ωφελούμενων στο προηγούμενο πρόγραμμα training voucher.

Εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων επιδεικνύοντας αξιόλογο έργο και σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα τελευταία 20 χρόνια, αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων & Εργαζομένων. Διαθέτει υψηλά πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή ΑΕ στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, συνεργάζεται με την ICAP Group – PeopleSolutions με στόχο τη σύζευξη θέσεων εργασίας με τα προσόντα των ανέργων.

ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

ΑΤΤΙΚΗ: Ομόνοια (πλησίον Μετρό)
Σύνταγμα (πλησίον Μετρό)
Περιστέρι (πλησίον Μετρό)
Ηλιούπολη
Καλλιθέα
Πειραιάς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (κέντρο)
ΠΑΤΡΑ  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλείτε στο 2019942373.