2η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΕΔ, «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση»

Ο ΟΑΕΔ εξέδωσε νέα επείγουσα ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ενημερώνει τους υποψήφιους ωφελούμενους ότι ως προς την έκδοση των αποτελεσμάτων μοριοδότησής τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για voucher κατάρτισης 16.600 ανέργων ηλικίας 29-64 ετών), ανακοινώνεται ότι:
Παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση της Διοικητικής ή μη Εμπειρίας από τους εν δυνάμει ωφελουμένους μέχρι τη Δευτέρα 12/1/2015 και ώρα 24:00.
Επισημαίνουμε ότι όσοι δε δηλώσουν το είδος της εμπειρίας για την οποία έχουν μοριοδοτηθεί, μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ στην τελική κατάταξη των ωφελουμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ στη στήλη ανακοινώσεις.