Νέα προγράμματα voucher απολυμένων ΜΜΕ

Έναρξη υλοποίησης για τους απολυμένους από 16 επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής του κλάδου Δραστηριότητες Προγραμματισμού Και Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών καθώς και των πρώην εργαζόμενων από 46 επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής του κλάδου των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ενίσχυσης ATTICA BROADCASTING ΕΔΩ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ενίσχυσης ATTICA PUBLISHING ACTIVITIE ΕΔΩ.