«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Κάνε την αίτησή σου μαζί μας!
Έλα στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ:
Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη - τηλ.: 2109942373 - 2109916511

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων από 29 έως 64 ετών σε κλάδους αιχμής «VOUCHER 29-64».

Η δράση «VOUCHER 29-64», δίνει τη δυνατότητα σε 23.000 άνεργους δικαιούχους από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, που θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε 60 ειδικότητες 10 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας
 • Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής, όπως: εμπόριο, logistics (αποθήκευση-μεταφορές), ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής), Τουρισμός, Τρόφιμα-Ποτά, Βιομηχανία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Έργα Υποδομών και Τεχνικά Επαγγέλματα, Περιβάλλον-Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων & Αγροτικός Τομέας.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής για την επιλογή ειδικότητας κατάρτισης-πιστοποίησης προσόντων, τοποθέτησης σε επιχείρηση πρακτικής και υποστήριξη της πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.600,00€, το οποίο θα λάβουν οι δικαιούχοι άνεργοι με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα υπάρχει δυνατότητα για 6μηνη Απασχόληση, πρόσληψη με ένσημα, σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση, σε ποσοστό 50% των καταρτισθέντων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1953 – 31.12.1987)
 • Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ

Κριτήρια επιλογής:
Οι δικαιούχου θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων:

 • Το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015
 • Η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Η ηλικία του υποψηφίου
 • Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)
 • Η αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Η ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ 67% και άνω

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στο τηλ.: 210 9942373 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00- 17:00.