Προφίλ

Ευρωεργασιακή Α.Ε.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & ∆ια Βίου Μάθησης

Η Ευρωεργασιακή Α.Ε. είναι ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτήριο, που λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές και με γνώμονα τις σύγχρονες προκλήσεις στην τεχνολογία και στην εργασία.

Δραστηριοποιείται από το 1994 στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού- ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας, με κωδικό πιστοποίησης 11101061.  

 

Μέχρι σήμερα έχει καταρτίσει περισσότερα από 9.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας περισσότερες από 1.800.000 ανθρωποώρες κατάρτισης σε όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ειδικότητες, όπως τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα πληροφορικής, οικονομίας, σύγχρονων τεχνικών διοίκησης, τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα υγείας, αγροτικά επαγγέλματα.  

Η Ευρωεργασιακή Α.Ε. παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών σε εργαζόμενους, σε ανέργους, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Διαθέτει πολυετή εμπειρία και ανεπτυγμένη τεχνογνωσία.

  1. στη διαχείριση ευρωπαϊκών και κοινοτικών πόρων, για την υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, ανέργους και αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες.  
  2. στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία ενισχύουν τις ικανότητες των σπουδαστών, αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.
  3. στην παροχή υπηρεσιών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό τους και να επιτύχουν τους στόχους τους.