Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ανέλιξη κάθε επιχείρησης στο επίπεδο του Εργοδότη Επιλογής (Employer of Choice), ο οποίος:
 • προσελκύει τα στελέχη και τους νέους εργαζόμενους που επιθυμεί
 • επιβραβεύει ανάλογα με την συνεισφορά του κάθε υπαλλήλου
 • καλλιεργεί ένα κλίμα ελεύθερης επικοινωνίας, παρακίνησης, επιβράβευσης και συνεργασίας,
και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την αποδοτικότητα όλης της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται μεθοδολογίες που συνδυάζουν τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, όπως:
 • Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
 • Συστήματα Απόδοσης και Ανάπτυξης Προσωπικού
 • Συστήματα Ανταμοιβών
 • Έλεγχος και Οργάνωση της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανάπτυξη Εταιρικής Φιλοσοφίας, Αξιών και Συμπεριφορών
 • Υπηρεσίες Επανατοποθέτησης
 • Ψυχομετρικά Εργαλεία
 • Investors in People