Το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45 αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και επιχειρήσεις, που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν;

Όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΙΚΑ.

Πόσο είναι το ποσό που αντιστοιχεί;

Οι επιχειρήσεις δύναται να χρησιμοποιήσουν το 0,45% των εργοδοτικών εισφορών του τρέχοντος έτους καθώς και του προηγούμενου έτους (αν δεν το έχουν αξιοποιήσει).

Μέχρι πότε μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45;

Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν μέχρι την 20/12 κάθε έτους.

Ποια τα οφέλη από την συνεργασία με το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή;

 1. Μείωση της ετήσιας δαπάνης διαχείρισης του προγράμματος ΛΑΕΚ – 0,45%.
 2. Αποδέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας από διαδικασίες ρουτίνας χωρίς διοικητική προστιθέμενη αξία
 3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης του προγράμματος ΛΑΕΚ – 0,45%.
 4. Αύξηση του επιστρεφόμενου ποσού ΛΑΕΚ-0,45%.
 5. Ταχύτερη δυνατή είσπραξη του δικαιούμενου ποσού επιστροφής
 6. Άμεση και συνεχής ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45 παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9942373

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

 • SalesForceManagement
 • Social Media
 • Διαχείριση internet & marketing
 • Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Τεχνικές τηλεφωνικής είσπραξης

  Μπορούμε να διαμορφώσουμε οποιοδήποτε σεμινάριο ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ