Αξιοποιώντας την εμπειρία της και εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, η Ευρωεργασιακή Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα στους κάτωθι τομείς:

Μη τυπική εκπαίδευση

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στις οριζόντιες δεξιότητες, σε θέματα επικοινωνίας, γλωσσικών δεξιοτήτων, βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, κοινωνικών δεξιοτήτων, πολιτισμικής συνείδησης και έκφρασης.

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Προγράμματα κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους, συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πιστοποιημένη μεταλυκειακή εκπαίδευση – Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Σύγχρονες τεχνολογίες με προοπτική πιστοποίησης (πολυμέσα/διαδίκτυο/ψηφιακή φωτογραφία κ.ά.